Kontakt

Vi som arbetar här

Personal

Föreståndare
Gunnar Pelinka
, telefon: 072-5797200, e-post: gunnar.pelinka@aberia.se

Aberia Vilbos konsultläkare:
Psykiatriker:
Dr. Roberta Boson
Allmän medicin:
Dr. Christer Wahlfrid står för den somatiska behandlingen

Psykiatrisjuksköterska
Gunnar Pelinka

Sjuksköterska
Sara Nilsson, telefon: 0730-72 56 88

Behandlingspersonal
All fast personal har minst undersköterskeutbildning och får löpande processhandledning

Christel Kleberg
Personalsamordnare, Undersköterska, skötare, samt diplomerad alkohol- och drogterapeut SJI
telefon: 073-4032786

Marie Larsson
Aktivitetssamordnare, Skötare och symbolpedagog

Caroline Strand (Föräldraledig)
Undersköterska

Maria Lindell
Undersköterska, skötare/natt

Karina Eliasson
Skötare/natt

Paul Lindén
Undersköterska/skötare

Ing-Britt Nilsson
Undersköterska/skötare/natt
Fackligt ombud, Kommunal

Christina Grela

Undersköterska

Jonathan Andersson
undersköterska

Elena Alexandrova (Vikarie)
Vårdbiträde

Diana Ercisson (tjänstledig)
Undersköterska, skötare/natt

Lars Olsson
Vaktmästare

Om vår personal

Kulturell mångfald
På Kosmo Vilbo finns det personal och klienter med olika kulturella bakgrunder, det gör att vi är väl rustade att möta personer med specifika behov. Personal har utbildning i ämnet "kulturer och trosinriktningar". Vi har personal och boende som talar engelska, tyska, finska, polska, danska, litauiska, och spanska.

Introduktionsutbildning
All nyanställd personal genomgår en introduktionsutbildning gällande kvalitetspolicy, bemötande, dokumentation, arbetsmiljö, klagomålshantering och personalpolicy för att säkerställa att arbetet och bemötandet sker utifrån den gemensamma visionen.

Säkerhet
Vartannat år genomgår all personal Hjärt- och lungräddning, brandutbildning, brandövningar och utrymmningsdiskussion tillsammans med räddningstjänsten.